III ŁÓDZKIE FORUM MEDIACJI

24 Kwietnia 2019, 09:00-15:10 (Środa)

Zobacz na mapie

  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Bilet wstępu
24 Kwietnia 2019, 10:00

Klinika Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi oraz Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi zapraszają na trzecią edycję ogólnopolskiej konferencji naukowo - biznesowej: III Łódzkie Forum Mediacji. Tegoroczny temat przewodni to Mediacje jako efektywne narzędzie zarządzania konfliktem.

Forum odbędzie się w środę 24 kwietnia w godzinach 9:30 - 15:10 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 8/12, Sala Rady Wydziału 0.14).

Celem konferencji jest przeprowadzenie szerokiej dyskusji na temat mediacji jako narzędzia skutecznego rozwiązywania konfliktów, zarówno w sprawach administracyjnych, jak również tych, które codziennie stają na drodze każdego przedsiębiorcy.

W programie III Łódzkiego Forum Mediacji zaplanowano 3 bloki tematyczne:

  1. Mediacja jako instrument kreowania kultury efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem;
  2. Rola profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym;
  3. Mediacja w administracji.

Organizatorzy konferencji chcą przybliżyć przedsiębiorcom i ich profesjonalnym pełnomocnikom oraz działom prawnym, jak korzystnym i skutecznym rozwiązaniem jest mediacja, która nie tylko umożliwia optymalizację biznesu, ale również zarządzanie zasobami ludzkimi i kreowanie satysfakcjonujących relacji z pracownikami, inwestorami i podwykonawcami.

W Forum wezmą udział przedstawiciele ośrodków naukowo-dydaktycznych, a także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, palestry, mediatorów, adwokatów, radców prawnych oraz studentów a także osoby, których zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki alternatywnego rozwiązywania sporów.

Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele samorządu adwokackiego oraz władz miasta.


Program konferencji 

9:00-9:30 rejestracja uczestników i kawa na "dzień dobry"

9:30-9:45 otwarcie konferencji

MEDIACJA JAKO INSTRUMENT KREOWANIA KULTURY EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

9:45-10:15 prof. Anna Kalisz, Naczelny Sąd Administracyjny 

Diagnoza konfliktu jako warunek efektywności mediacji (pozaprawne podłoże sporów prawnych)

10:15-10:45 dr Małgorzata Kożuch, Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów WPiA UJ
Rozwiązywanie sporów w strukturach korporacyjnych - czy model organizacji uczącej się jest możliwy?

10:45-11:15 dr Tomasz Cyrol, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Polityka mediacyjna przedsiębiorstwa w zakresie sporów wewnętrznych i zewnętrznych

11:15-11:35 przerwa kawowa

ROLA PROFESJONALNEGO PEŁNOMOCNIKA W POSTĘPOWANIU MEDIACYJNYM

11:35-12:05 prof. Ewa Gmurzyńska; Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów WPiA UW
Relacje pełnomocnik - klient w mediacji

12:05-12:35 dr Rafał Morek; Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów WPiA UW
Jak przekonać pełnomocników do promowania mediacji?

12:35-13:05 mec. Ireneusz Pawłowski; PCAiM w Gdańsku
Prawa i obowiązki pełnomocnika w mediacji wynikające z obowiązujących radców prawnych i adwokatów zasad etyki zawodowej

13:05-13:25 przerwa kawowa

MEDIACJA W ADMINISTRACJI

13:25-13:55 prof. Magdalena Tabernacka, Instytut Nauk Administracyjnych WPAiE UWr
Rola Organu Centralnego w mediacjach transgranicznych

13:55-14:25 prof. Joanna Wegner, sędzia WSA w Warszawie, Zakład Postępowania Administracyjnego Porównawczego WPiA UŁ
Przesłanki dopuszczalności i skutki mediacji w postępowaniu administracyjnym

14:25-14:55 mgr Andrzej Szpor, Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów WPiA UW
Cele mediacji w k.p.a. Ambicje mediatorów a przekonania prawników i potrzeby urzędników

14:55-15:10 podsumowanie obrad 

DO POBRANIA: Program konferencji


Prelegenci III Łódzkiego Forum Mediacji

C:\Users\Anna Kalisz\Desktop\ZDJECIA.DO.DRUKU\ja\fb.jpg

Prof. Anna Kalisz - radca prawny, pracownik Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. W pracy naukowej, która obejmuje ponad 90 publikacji, wyraźnie zaznacza się kilka obszarów zainteresowań: wykładni prawa (zwłaszcza prawa Unii Europejskiej), praw człowieka oraz alternatywnego rozwiązywania sporów (zwłaszcza mediacji).

C:\Users\DARIUS~1\AppData\Local\Temp\photo.Kozuch.jpg

Małgorzata Kożuch - adwokat, doktor nauk prawnych, wykładowca UJ w Katedrze Prawa Europejskiego UJ, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, praktykujący mediator Centrum Mediacyjnego NRA i Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie, trener mediatorów i drużyn mediacyjnych, w bieżącym roku (2019) podczas XIV Międzynarodowego Konkursu w Sprawach Gospodarczych w Paryżu organizowanego przez International Chamber of Commerce w Paryżu drużyna UJ uzyskała nagrodę specjalną za najlepszą współpracę z mediatorem.


https://kancelaria.cyrol.pl/uploads/common/tomasz_cyrol.jpg

Dr Tomasz Cyrol - adwokat, pracownik Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Członek International Bar Association, Towarzystwa Akademickiego oraz Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda. Ekspert z zakresu negocjacji, mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, od 2010 roku mediator przy Sądzie Okręgowym w Krakowie.


Prof. Ewa Gmurzyńska - radca prawny, adiunkt na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, wykłada mediacje i negocjacje w sporach prawnych. Prowadzi klinikę mediacji oraz Centrum Prawa Amerykańskiego od 1998 r. Współzałożycielka i członek zarządu fundacji Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW. Jest mediatorem w sporach gospodarczych i akademickich. Przez prawie dziewięć lat sprawowała kolejno funkcje członka Prezydium, wiceprzewodniczącej i przewodniczącej Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. Autorka kilkunastu artykułów o mediacji, książki "Mediacje w systemie amerykańskim - studia porównawcze" (2007), współautorka i red. naczelny podręcznika "Teoria i praktyka mediacji".


http://strony.wpia.uw.edu.pl/mediacje/files/2012/10/Rafal.Morek_.jpeg

Dr Rafał Morek - adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawski, członek zarządu Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPIA UW, stały mediator i arbiter, członek Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, były stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polski

Ireneusz Pawłowski foto

Mec. Ireneusz Pawłowski - radca prawny, prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku. W ramach mediacyjnej praktyki zawodowej specjalizuje się w prawie handlowym, w tym prawie spółek, sporach gospodarczych oraz sprawach samorządu terytorialnego. W trakcie przygotowań do otwarcia przewodu doktorskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.


Prof. Joanna Wegner - adwokat, radca prawny, w 2006 r. egzamin sędziowski. Adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego, Zakład Postępowania Administracyjnego Porównawczego Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2004-2009 pracowała w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, była również ekspertem sejmowej Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Zmian w Kodyfikacjach. Podczas prac nad nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego w 2017 r. (druk sejmowy 1183) była członkiem zespołu do spraw reformy postępowania administracyjnego przy Prezesie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jestem członkiem Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej.


Mgr Andrzej Szpor - prawnik i mediator, pracownik Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta w Aix-en-Provence we Francji. W latach 2001-2006 pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ukończył kurs negocjacji i mediacji w Krajowej Szkole Administracji Publicznej; specjalizuje się w teorii organizacji i administracji publicznej oraz teorii prawa administracyjnego. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat ugody administracyjnej i alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów w ujęciu porównawczym.
Dojazd na III Łódzkie Forum Mediacji 

(szczegóły wkrótce)


Nocleg w Łodzi 

Dla tych z Państwa, którzy przyjeźdzają na konferencję spoza Łodzi rekomendujemy rezerwację noclegu w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UŁ z powołaniem się na III Łódzkie Forum Mediacji.

Pełna oferta noclegów dostępna jest na stronie:  http://csk.uni.lodz.pl/noclegi/

Zobacz również:

konferencje konferencje w Łodzi wydarzenia Łódź mediator